משקיע הון סיכון פעיל בישראל - עופר שרייבר

Ofer Schreiber
עופר שרייבר

עופר שרייבר הוא משקיע הון סיכון הממוקם בישראל, בעל רמת פעילות גבוהה מול 
מיזמים ישראליים. עופר נוהג להיכנס להשקעות בסכומים שבין M1.5 ל-M3. בעבר 
השקיע בחברות  Hexadite, FireLayers, BlazeMeter, Seculert