משקיע אנג'ל - עמית גילון

Amit Gilon 
עמית גילון

עמית גילון הוא משקיע אנג'ל הממוקם בישראל.