משקיעת מיקרו הון סיכון ישראלית - תמר רשף

Tamar Reshef

תמר רשף

תמר רשף היא משקיעת מיקרו הון סיכון ישראלית הממוקמת בישראל. תמר נוהגת להשקיע בסכומים של 500,000 דולרים בתחום הפרסום.