עורך פטנטים ישראלי – מרק זוטא

Marc Zuta

מרק זוטא

מר' מרק זוטא עוסק בעריכת פטנטים כבר משנת 1995. מרק זוטא, עורך פטנטים ומהנדס, הוא הבעלים והמנהל של משרד הפטנטים הקרוי בשמו.

זוטא עוסק בבחינה של עורכי פטנטים, והוא מחבר מבחנים עבור רשות הפטנטים. בעבר ניהל חברות הייטק, היה מהנדס פיתוח בתחומי אלקטרוניקה ועוד ועסק בגיוס השקעות. כמו כן, רשומים על שמו 8 פטנטים בארה"ב.