קרן הון סיכון - CE Ventures

CE Ventures היא חברת קרן השקעות הון סיכון הממוקמת בסין. החברה משקיעה בעיקר בטכנולוגיות בתחום הפיננסים כמו למשל מימון המונים, טכנולוגיות ביטוח, יועץ רובוטי ועוד.

החברה מציעה תכניות אינקובטור עסקיות ברמה גלובלית ופועלת בשיתוף פעולה טכנולוגי עם ישראל. במהלך השנה החולפת ביצעה CE Ventures 8 עסקאות.