קרן הון סיכון לחברות בתחילת דרכן - Moonscape Ventures

Moonscape Ventures היא חברת השקעות קרן הון סיכון, היא ביצעה במהלך השנה החולפת 3 עסקאות.

היא נוהגת להשקיע בחברות הנמצאות בתחילת דרכן בתחומי טכנולוגיות המידע ומסד הנתונים שמטרתם לשנות את האופן בו אנשים חיים.