תכנון קונספטואלי - השלבים הראשונים של הפיכת רעיון למוצר כוללים תכן קונספטואלי.

תכנון קונספטואלי - השלבים הראשונים של הפיכת רעיון למוצר כוללים תכן קונספטואלי.

תכנון קונספטואלי –תנאי הכרחי ל פיתוח מוצר

תכנון קונספטואלי הוא הרחם או המעבדה שבה מגובש רעיון ראשוני, גלמי, לבחינת אפשרות והיתכנות הפיכתו ו פיתוח ו למוצר ממשי. תכנון קונספטואלי הוא תנאי הכרחי לתהליכים השונים הבאים בעקבותיו: התכן ההנדסי, הכנת תיק מוצר סופי, דיגום ממחושב ויצירת אב טיפוס.

הכול מתחיל ברעיון – אם לטכנולוגיה ואם למוצר – של יזמים שונים. בפגישת היכרות ראשונית הנערכת בחברתנו אנחנו בוחנים את היתכנותו ההנדסית והטכנולוגית של המוצר ואת ההיתכנות והפוטנציאל הכלכלי-מסחרי שלו. במידה שנדרשת פגישה נוספת לשם כך או  קבלת חוות דעת על ידי אנשי מקצוע נוספים, מייחדים לכך את הזמן הדרוש.

 בשלב הבא של תכנון קונספטואלי עורכים את מסמכי ההצעה הכוללים תכנית עבודה מפורטת על פי השלבים השונים, לוח זמנים, והבעיות ההנדסיות שנדרש פתרונן. שלב זה כולל גם את מתכונת השותפות והצעת מחיר על-פי שעות העבודה הנדרשות בפרוייקט על ידי אנשי המקצוע השונים.

התכנון הקונספטואלי – צעד בעקבות צעד:

מכאן מוגדרים שלבי פיתוח שונים (שלבי תכן) הכוללים: הגדרת דרישות, מחקר הכולל התוויית כיווני פתרון על-פי בחינת מכלולי המוצר, יצירת תכן קונספטואלי בתלת ממד וביצוע חישובים וסימולציות למציאת פתרון מיטבי, תכן פרטני, הכנת קבצים מוגמרים לקראת ייצור, שרטוטים, הוראות הרכבה, רישום מסודר של כל הרכיבים וקבצי התכן השונים (מכאניים ואלקטרוניים). השלב האחרון המתבצע במסגרת תכנון קונספטואלי הוא בניית אב טיפוס ובנייתו כמוצר לכל דבר.

תכנון קונספטואלי  הוא תהליך מסודר ומובנה, שמתבצע על-פי שלבים קבועים. ראשיתו בהגדרת דרישות הנדסיות, הנדרשות על-ידי היזם, המהנדסים ואנשי מקצוע נוספים המעורבים בפיתוח.

חשיבותו של תכנון:

התכנון הקונספטואלי הוא תנאי הכרחי לקיומם של נוהל מוגדר ותהליכי עבודה קבועים ומסודרים. מאחר שמדובר ברעיון גולמי אשר טרם נוסה, חשוב לבצע את כל הפעולות הנדרשות בסדר נכון, מובנה ושיטתי, על מנת לבחון, הלכה למעשה, את היתכנותו ואת כדאיות ייצורו או, לחלופין, לאחר ההיווכחות האפשרית בחוסר התועלת ובחוסר התוחלת של המצור – לוותר על ייצורו.

עם זאת, אנחנו כאן בשביל להפוך את החלומות של היזמים ואת הצרכים של מזמיני  העבודה למוצרים שימושיים.