דגשים להגשת בקשה לגיוס השקעה מהמדען הראשי

מענקי "מדען ראשי" הם מענקים כלכליים הניתנים לחברות המגישות בקשה לטובת מחקר ופיתוח. מדובר בקרן הממומנת על ידי משרד התעשייה והכלכלה בממשלה והיא מעודדת בסיועה פעילות פיתוח ומחקר של חברות עסקיות, חברות סטארט-אפ ויזמים ישראלים. מסגרת זו של תמיכה נחשבת לנפוצה ביותר לקידום פיתוחי פרויקטים של חברות והיא מכסה נתח מימון בסדר גודל שנע בין עשרים לחמישים אחוז מעלותה של תכנית הפיתוח.

כל חברה המבקשת להגיש בקשה לטובת מענק סיוע כלכלי מהמדען הראשי, צריכה להציג את תכנית המחקר והפיתוח שלה עבור תקופה של שניים עשר חודשים. באם מדובר בפיתוח רב שנתי, אז יש לבצע סקירה של נקודות מפתח לשנים הבאות ולא ניתן לבקש סיוע נוסף עבור פיתוח עתידי במסגרת הבקשה השנתית. יחד עם זה, ניתן למלא בקשה חדשה בהמשך - וכל בקשה למענק עבור מחקר ופיתוח מהמדען הראשי, תוכל לקבל אישור מקסימאלי של עד שניים עשר חודשים.

תהליך הגשת הבקשה מאגד בתוכו שני שלבים מרכזיים:

  • הכנה נדרשת והגשת בקשה: בשלב הראשון על חברות לספק פרטים על תכנית הפיתוח שלהן, לפרט את משימות הפיתוח הצפויות ולהעריך תקציבית את עלות הפיתוח. ישנם טפסים ייעודיים מטעם לשכת המדען הראשי שיש למלא על פי דרישה. את הבקשה מגישים באמצעות מערכת הגשה אלקטרונית של משרד הכלכלה. חשוב לדעת, כי המועד הראשוני ביותר בו תכנית פיתוח יכולה לצאת לדרך ולקבל את התמיכה בהוצאות עבורה- הוא בחודש הגשת הבקשה. כשהבקשה מאושרת, היא תזכה בהתייחסות רטרואקטיבית עבור הוצאות. משך הזמן הממוצע, בו לוקח להגיש בקשה למדען הראשי הוא בין חודשיים עד לשלושה חודשים.

  • הערכה ודיון: עבור כל בקשה שהוגשה - ממנים בודק מקצועי מטעמו של המדען הראשי על מנת לבצע הערכה עבורה. אותו הבודק, עתיד להיפגש עם החברה שהגישה בקשה ולדון אתה על תכנית הפיתוח שלה, על גודל התקציב אותו היא מעריכה ועל נקודות נוספות. לאחר הפגישה מול החברה, הבודק מעביר את ההערכה שביצע עבור הבקשה אל ועדת המחקר של המדען הראשי- והאחרונה מכריעה האם לאשר או לא; את מענק הסיוע הכלכלי- לרבות, באיזה היקף של סיוע. משך תהליך זה של הערכה ודיון לוקח כשלושה חודשים. ייתכן והתהליך יתארך מעבר לשלושה חודשים בגלל מועד הגשת הבקשה ובהתבסס על יכולת המימון הזמינה באותה נקודה, למשרד הכלכלה.