נקודות מרכזיות להגשת בקשה למדען הראשי לסיוע כלכלי לפרויקט

חברות העומדות בראש פרויקטים חדשים ופורצי דרך מבחינת רעיון וטכנולוגיה, אשר זקוקות למינוף כלכלי לטובת המחקר והפיתוח שלהם יכולות להגיש בקשת מענק סיוע כלכלי ממשלתי המהווה פתרון לצורך זה. מדובר בגוף השייך למשרד הכלכלה והתעשייה שנקרא "המדען הראשי" שביכולתו להעניק לאחר הגשת בקשה מסודרת שנבחנת לעומק, מענקי סיוע כלכלי משמעותיים לחברות ויזמים ישראלים במטרה לקדם את פיתוח הפרויקטים שלהם. לשכת המדען הראשי במשרד הכלכלה מעודדת פיתוחים ומחקרים של מגוון פרויקטים בעזרת חלוקה שנתית של מענקים העומדת על סך של כ-1.3 מיליארד שקלים. המדען הראשי מציע שורה של מסלולי מימון שבהם הוא לוקח על עצמו חלק משמעותי מן העלויות הנדרשות לפיתוח ומאפשר תנאי מימון אטרקטיביים.

לפני שמחליטים להגיש בקשת סיוע למענק כלכלי של המדען הראשי, חשוב להיעזר בשירותיו של מומחה בתחום בעל יכולת מוכחת וידע בתחומי המחקר והפיתוח בתעשייה- לרבות מומחה עם ניסיון בהקמת חברות ופיתוח מוצרים.

תהליך הגשת הבקשה למענק סיוע כלכלי נעשה באמצעות טפסים מסודרים, אותם ניתן למצוא באתר משרד הכלכלה והתעשייה הנקראים "הנחיות להגשת בקשה לתמיכה בתכנית מו"פ".

לפניכם סקירה של נקודות מרכזיות שיש להתייחס אליהן בהליך הגשתה של הבקשה:

  • יש לבצע מילוי מלא וקפדני של שאלונים המצורפים בטפסי הבקשה- מה שיתרום לוועדת המחקר מטעם המדען הראשי להעריך את הבקשה המוגשת על פי שורה של קריטריונים שהיא בוחנת אותה על פיהם (היבטים מרכזיים: טכנולוגי, כלכלי-עסקי, יכולות החברה המבקשת, מידתה של בהירות הבקשה והצגת נתונים שלמים).
  •  הבקשה צריכה לכלול את הטפסים: בקשה לתמיכה בתכנית מחקר ופיתוח וגיליון התקציב.
  •  ככלל, הגשת הבקשה נעשית דרך האינטרנט. קודם כל מורידים את הטפסים הרלוונטיים, מבצעים מילוי מלא ומדויקושולחים ללשכת המדען הראשי.

לאחר הגשת הבקשה, ממונה בודק מקצועי מטעם לשכת המדען הראשי שמבצע הערכה עבור הבקשה. ההערכה מתבצעת דרך מפגש עם נציגי החברה שהגישה את בקשת המענק והבודק המקצועי דן איתם על פרויקט הפיתוח שלהם, על מידת היקפו ועל הצורך התקציבי הנדרש מבחינתם לממנו. לאחר זאת, מעביר הבודק המקצועי את הערכתו לידיה של וועדת המחקר של המדען הראשי ועל פי ממצאי הערכתו של הבודק והחלטתה שלה - היא קובעת האם יאושר המענק בעבור הבקשה שהוגשה.