על אילו מוצרים חדשים ניתן לרשום פטנט

ככלל, פטנט מהווה זכות משפטית המוענקת על ידי המדינה ליזמים ולממציאים לתקופת זמן מוגדרת. במרבית המקרים, מדובר בפרק זמן של כעשרים שנה. אותה זכות משפטית, מאפשרת לבעלי הפטנטים, למנוע עשיית שימוש ברעיונם הייחודי על ידי אחרים. על מנת לקבל את הזכות המשפטית של פטנט, יש צורך להגיש בקשה למשרד הפטנטים העוסק בטיפול ברישומם המשפטי.

הבקשה לפטנט צריכה להיות מפורטת באופן כזה, שבו יוכלו בעלי מקצוע מהתחום אליו שייך הפטנט, להבין כיצד ניתן לממשו. בעלי הפטנט צריכים לכלול בבקשתם תביעה אחת לפחות, הנוגעת למידת היקף הבלעדיות המדויקת שהם דורשים לקבל עבור הפטנט שלהם. כל בקשה לפטנט שאושרה, תהיה מוגנת על פי החוק בהתאם ל-"דיני הקניין הרוחני".

על אילו רעיונות או מוצרים ניתן לרשום פטנט?

חשוב לציין, כי לא בעבור כל רעיון או המצאה ניתן לבצע רישום פטנט. בכדי שהמצאה או רעיון כלשהם ייחשבו לפטנטים, עליהם לעמוד בקריטריונים הקבועים בחוק על פי סעיף 3 לחוק הפטנטים:

"אמצאה, בין שהיא מוצר או בין שהיא תהליך, בכל תחום טכנולוגי, שהיא חדשה, מועילה, ניתנת לשימוש תעשייתי ויש בה התקדמות המצאתית".

בהתאם להגדרה הנ"ל, ניתן לעגן בזכות משפטית על ידי הגשת פטנט - כל רעיון, מוצר או תהליך העונים עליה בצורה מדויקת. אם ניקח כדוגמא את תחום הפיתוח הטכנולוגי, האסוציאציה הראשונה שיכולה לעלות בראשנו, היא זו של מוצר מוגמר בעל פיתוח טכנולוגי ייחודי מתקדם. יחד עם זה, ניתן להחשיב גם את תהליכי הפיתוח והייצור של מוצרים חדשים כפטנטים בפני עצמם - ברמות הרעיון והעשייה.

כל תהליך של רישום פטנט, מתחיל עם הגשת בקשה לפטנט. הבקשה צריכה להיות מוגשת למשרד הפטנטים אשר בוחן אותה בתהליך שעשוי להימשך בממוצע בין שנתיים לשלוש שנים (במקרים מסוימים אף יותר מכך). חשוב לציין, כי במהלך תקופת בחינתה של בקשת הפטנט (המכונה באנגלית patent pending), לא עומדת לזכותו של מגיש הפטנט כל זכות משפטית.

עם זאת, הוא יכול לחשוף את רעיונו או המצאתו הייחודיים למטרות שיווק או קידום עסקיים. חשוב להדגיש,כי כל חשיפה ברבים של רעיון או המצאה שטרם הוגשה עבורם בקשת פטנט, פוגעת בתוקפם המשפטי.