שיתוף פעולה עם חברת הנדסה - עבודה משותפת עם חברה להנדסת מוצרים חדשים

פיתוח מוצרים הוא תהליך מורכב שחייב להיעשות בשיתוף פעולה מלא בין כמה גורמים כדלקמן: הגורם הטכנולוגי-אלקטרוני, ההנדסי מכאני והעיצוב התעשייתי. למעשה מדובר בסוג של משולש שיכול להבטיח תהליך פיתוח יעיל למיקסום הפוטנציאל של המוצר. בשורות הבאות ברצוננו לבחון את תהליך העבודה של פיתוח מוצרים בחברות מול ממשקי העיצוב וההנדסה לרבות הדרישות הנגזרות משיתוף פעולה זה.

משולש הפיתוח

המעבר למשולש הפיתוח הכולל כאמור שלוש צלעות- טכנולוגית אלקטרונית, הנדסה מכאנית ועיצוב תעשייתי, הוא קריטי בתהליך פיתוח מוצר בחברות טכנולוגיות. בשלב זה חוברים אל ההיבט הטכנולוגי ההיבט ההנדסי והעיצובי. מדובר בנקודה רגישה במיוחד במסגרת הפיתוח מכיוון שכל אחת מן הצלעות הללו מחזיקה בתפיסת אפיון ופיתוח אחרת על אף שכולן למעשה פועלות למען אינטרס משותף. פירושו של דבר הוא שכל ממשק כזה מושך למקום אחר על מנת להשיג את התנאים האופטימאליים למימוש צרכיו.

?מה החשיבות של מחלקות ההנדסה והעיצוב התעשייתי בחברה

אופן הביטוי של התפיסות השונות שמחזיק כל אחד מן הגורמים במשולש, הוא מגוון ורחב מאד. כך למשל תיתכן סתירה בין הדרישות ההנדסיות של המוצר לבין המיקום הנדרש של החלקים במוצר להשגת עיצוב אידיאלי. מכיוון שכיום מרבית חברות ההיי טק והסטרט אפ אינן מפעילות בתוכן מחלקות הנדסה ועיצוב תעשייתי המורכבות של התיאום בין ממשקי הפיתוח השונים במשולש, מתעצמת משמעותית. על כן חברות אלו נאלצות לשכור שירותים מספקים חיצוניים בדמות של חברות הנדסה לקבלת מענה לצרכים הנ"ל.

המעבר לשלב משולש הפיתוח בחברה טכנולוגית בתהליך פיתוח מוצרים מחייב ראשית הגדרה מדויקת ומוסכמת על כל הצדדים באשר לסדר העבודה, נהליה, עץ המוצר, נהלי שמירת קבצים והעברתם.