למה צריך לחפש פטנטים?

על אילו צרכים עונה חיפוש הפטנטים ומדוע מדובר בתהליך חשוב ומשמעותי עבור כל יזם או ממציא?

מעבר לחיפוש הראי שניתן לעשות בצורה עצמאית במאגרים חופשיים, ניתן לבצע חיפוש מטעם חברה מתמחה שיאפשר לסייע בתחומים הבאים:

חיפוש אודות מצב השוק העדכני: מאפשר ללמוד עוד אודות מצב השוק אליו חותר הממציא להגיע. איסוף מידע אודות חברות או יזמים פעילים בשוק,

אודות פטנטים שקיימים בידי חברות או יזמים וקשורים לעולם התוכן של ההמצאה החדשה ועוד.

חיפוש המאפשר לאמוד את חדשנות הפטנט (פטנטביליות) לצד וידוא האם ההמצאה כשירה להפוך לפטנט בהתאם לקריטריונים הרלוונטיים להגשת 

בקשה לפטנט (חידוש, שוני מהקיים בשוק וכולי).

קבלת מידע נוסף אודות פטנט קיים (אפיונים, איתור הבעלים החוקיים של הפטנט, בדיקת תוקף ותאריך תפוגת פטנט קיים, ועוד).

וידוא שלא קיימים כבר בשוק פטנטים או פרסומים הקשורים לנושא ההמצאה הקיימת, אשר ביכולתם למנוע קבלת פטנט על המצאה זו.

במידה וקיימים הליכים מקבילים הקשורים לרעיון, וידוא באילו מדינות נוספות הוגשה בקשה על הפטנט, ומהו הסטטוס המשפטי של כל אחת מהן.

הימנעות מתביעות עתידיות מצד בעלי פטנטים על המצאות או רעיונות אחרים. חיפוש שמטרתו לדעת האם הממציא מפר או עשוי להפר פטנטים תקפים.

סקירה טכנולוגית במטרה לבדוק באילו אמצעים טכנולוגיים השתמשו בהמצאות קיימות, על מנת לחסוך  זמן ומשאבים בפיתוח טכנולוגיה רלוונטית.


אפשרות לשכלול ההמצאה הקיימת באמצעות למידה מפטנטים והמצאות דומות הקיימים בשוק.


הכנסת שינויים בהמצאה הקיימת במידה וקיימות המצאות דומות בשוק, על מנת להגדיל את הסיכויים לרישום פטנט חדש.

סקירה עיתית-שוטפת המוגשת אחת לפרק זמן מסוים, אודות החידושים האחרונים הקשורים לעולם התוכן של הרעיון.

 המצאה


     אילוסטרציה: למה צריך לחפש פטנטים?


     שירותי חברת "גיזמו הנדסה" בתחום:המשרד מספק שירות חיפוש פטנטים אמין ומאובטח. השירות מאפשר ללקוח לעבור משוכה זו בהצלחה ולהמשיך לאחר מכן לשלב הפיתוח ההנדסי של המוצר.