שיתופי פעולה בסין - מיקור חוץ ושיתופי פעולה בסין

המדיניות האסטרטגית של רוב החברות המקומיות והבינלאומיות כוללות ייבוא וייצור בסין כיעד מרכזי. כתוצאה רמת ההשקעות בסין הולכת וגדלה במגוון תחומים ומגזרים עסקיים שונים. לפני שחותמים על עסקה מול גורם מסוים בסין חשוב להתייחס להשפעה של אלמנטים תרבותיים ועוד אחרים בעלי חשיבות גבוהה על דרך ההתנהלות העסקית בסין.

יתרונות בשיתוף פעולה עם שחקן מקומי

הצורך בשיתופי פעולה מקומיים הינו הכרחי במסגרת הפעילות העסקית של חברות זרות במדינה המארחת בה שונים באופן מהותי הרשתות והארגונים החברתיים, פוליטיים וכלכליים מאלו של מדינת האם. דוגמא מובהקת לעיקרון זה הינה סין. השאיפה של רוב החברות הזרות הפועלות בסין היא לנצל את היכולות, הכישורים והיתרונות הטמונים בשיתוף פעולה מול גורמים מקומיים. ניתן לייצר יתרונות אלו לבד אולם בעלות מאד גבוהה.

אפשרויות שונות לשיתופי פעולה

עיקרון יסוד זה נושא בחשיבות יתרה בכל הנוגע לתחומי פעילות כלכלית ועסקית ובפרט בנושאי רכש ויצור בסין מצד אחד ושיווק אל סין מצד שני. קיימות מספר אפשרויות בכל הנושא של שיתופי פעולה כדלקמן: שיתוף פעולה חוזי או פיננסי, מיזוג וחוזה עבודה מוגבל. האפשרות היקרה והבעייתי ביותר מבחינת שיתופי הפעולה כרוכה בפתיחת משרד עצמאי של חברת האם בבעלות מלאה. כמובן שישנם שיתופי פעולה מול נציגויות של חברות מהסוג הנ"ל, אולם מדובר בהשקעה כספית גדולה עבור החברה הזרה.

עם אלו גורמים לשתף פעולה?

אחת הסיבות החשובות ליצירת שיתוף פעולה עם גורמים מקומיים בסין קשורה לידע ולהיכרות של אותם הגורמים עם השוק המקומי. רצוי לבחור בשותף שהינו פעיל בשוק המקומי ומכיר היטב את הגופים המרכזיים, את כללי ההתנהלות הנהוגים בענף ובעל נגישות לרשתות ההפצה והשיווק. מעבר לכך רצוי שהשותף המקומי עם קשרי עבר משמעותיים ולקוחות, בעל זמינות למשאבים ורישיונות רלוונטיים.