מכירת פטנטים - איך מוכרים פטנטים לחברות קיימות ואיך ניתן למקסם את פוטנציאל מכירת הפטנט

מסחור הפטנט נחשב לאחד הנושאים החשובים ביותר במסגרת העיסוק בפטנטים בכלל ושיווק ההמצאה. על מנת להוציא מן הכוח אל הפועל את מלוא הפוטנציאל המסחרי של הפטנט וזכויות היוצרים חשוב ראשית לאסוף ידע רלוונטי בתחום, לצבור ניסיון, לקבל חוות דעת מגופים מומחים בעלי קשרים וניסיון מעשי בתחום הפטנטים ובפרט בשיווק ההמצאה וזכויות יוצרים.

?כיצד ומתי להתחיל במסחור הפטנט

ניתן לבחור בין כמה מסלולים למסחור של פטנטים והמצאות, כאשר המסלול צריך להיבחר על ידי היזם, הממציא או בעל הפטנט בהתאם לשיקוליו וצרכיו הוא. על מנת לקבל החלטה מושכלת בזמן הנכון, בעל הפטנט נדרש לרכז את כל המידע הרלוונטי ולהביא בחשבון את מגוון המשתנים המתייחסים למכירת פטנטים וזכויות יוצרים. על מנת להגן על הקניין הרוחני נהוג לרוב לבצע הגשת פטנט על ההמצאה טרם פרסומה ולפני שנערך משא ומתן מסחרי. ניתן גם למכור את הפטנט במהלך בחינת בקשת הפטנט אולם רצוי לעשות זאת רק בסופה.

משך הזמן הרצוי למשא ומתן למכירת הזכויות

לוחות הזמנים צריכים להיות מחושבים כך שלא יחרגו מתקופה של 12 חודשים החל ממועד בקשת פטנט ברמה לאומית, בה ייערך משא ומתן למכירת הזכויות בקניין הרוחני של בקשת הפטנט. אם ניתן רצוי לקצר את משך הזמן הנ"ל ואם מדובר בבקשת PCT ברמה בינלאומית יש לדאוג שהתקופה לא תעלה על 30 חודשים. פנייה לגופים פיננסיים מחייבת לרוב הצגת תכנית עסקית המפרטת את מגוון היתרונות של הפטנט דרך השוואתו למצב המוכר ולפטנטים דומים או זהים בתחום.

פנייה לגורמים אסטרטגיים עם קו מוצרים בנישה של הפטנט מחייבת הסברים מפורטים מאד אודות היתרונות של הפטנט ביחס להמצאות אחרות הקיימות בתחום.