בדיקת היתכנות לפטנטים - בדיקה הנדסית ושיווקית

בדיקת היתכנות לפטנטים

הפיכת רעיון לפטנט למוצר שיווקי איננה דבר פשוט כלל ועיקר. אחד הצעדים הראשונים לכך הוא בדיקת היתכנות לפטנטים . בדיקת היתכנות לפטנטים מורכבת מכמה שלבים, אך עיקרה הוא בחינת רעיון הפטנט אל מול המציאות. מספר רב של פטנטים עוברים מדי שנה בדיקת היתכנות לפטנטים, ורק חלק מהם עומדים בבחינה זו בכבוד, ומצליחים להפוך למוצרים ממשיים המשווקים בשוק המקומי ו/או הגלובלי.

היתכנות הנדסית טכנולוגית

פטנט טוב הוא פטנט שכדאי להשתמש בו. משום כך, על כל פטנט לעבור בדיקה יסודית בנוגע ליכולת הפיזיקלית שלו, והתאמתו לסביבת השימוש לו. בדיקת היתכנות לפטנטים הנדסית בודקת את היתכנות הפטנט על ידי הכנת נסיון להכנת הפטנט, בצורת אב-טיפוס. על אב-טיפוס זה להיות בעל תכונות השוות לרעיון הפטנט בתאוריה, אך יחד עם זאת, מבחינת כדאיות, אם הפטנט תוכנן להיווצר מחומרים יקרים, בדיקת היתכנות לפטנטים תעדיף שאב-הטיפוס יורכב מחומרים בעלי עליות נמוכות יותר ואף יחסית זולות. זאת משום שאם הפטנט אינו עומדת בבדיקת ההיתכנות, לא יופסד ממון רב עקב השקעה בחומרים קרים. בנוסף, ניתן לוודא את כדאיות ההשקעה בפטנט אם אף אב-הטיפוס שלו הנו מוצר עמיד, מציאותי וטוב. אי לכך קיימת חשיבות רבה לעשיית בדיקת היתכנות לפטנטים, עבור ממציא הפטנט, משום שאם אינו יעמוד בבדיקה, לא יוכל להמשיך לפתח את הרעיון שלו. כמו כן, קיימת חשיבות רבה בבדיקה משום שכך המשקיעים יכולו לבחון את כדאיות ההשקעה הכספית בפטנט. בדיקה נוספת הקשורה עם בדיקת היתכנות לפטנטים, היא בדיקה טכנולוגית. כלומר, האם רעיון הפטנט מתאים לטכנולוגיה הקיימת, או האם צריך לפתח טכנולוגיה או טכנולוגיות נוספת כדי לקדם את המוצר.

היתכנות שיווקית

מעבר לבדיקה הראשונית, בדיקת היתכנות לפטנטים, קיימת בדיקה חשובה נוספת, והיא בדיקת היתכנות שיווקית. מכיוון שכרוכים בפיתוח פטנט חדש סיכונים לא מעטים, על ממציא הפטנט, ובעיקר על המשקיעים, לבדוק האם לפטנט יש סיכוי להצליח ולהתקדם מבחינה שיווקית. בדיקה ומציבה את הפטנט אל מול מוצרים קיימים הדומים לו, אם קיימים, ובנוסף בודקת את המוצר באופן ספציפי בפני עצמו. לעתים בדיקת היתכנות לפטנטים יכולה להועיל למקום גאוגרפי או תחום זה, אך לא להתאים לאחר, ועל כן יש לבדוק גם את ההיתכנות לפי השוק הפוטנציאלי.