מתי וכיצד כדאי לרשום פטנט - האם כל המצאה דורשת רישום פטנט

באמצעות רישום פטנטים על המצאה או רעיון ניתנת להוגה או לחברה המסחרית שהגתה אותו בעלות על הקניין הרוחני בבסיס הרעיון או הטכנולוגיה.בדרך כלל רישום פטנטים מהווה אמצעי אסטרטגי במסגרת התחרות הקיימת בין חברות מסחריות מבוססות. למשל חברה המעוניינת להצטרף לתחום עסקי מסוים, תבחר לבצע רישום של כמה שיותר פטנטים באותה הנישה במטרה למנוע חופש פעולה ממתחריה ובכך למעשה מאפשרת לעצמה ליהנות מנתיב גישה זמין יותר להשתלטות על אותו פלח השוק בתחום הטכנולוגי הנידון.

רישום פטנטים על ידי יזמים עצמאיים

על אף שבדרך כלל רישום פטנטים מתבצע על ידי חברות מסחריות גדולות בתדירות גבוהה כחלק אינטגראלי מהפעילות העסקית, בכל זאת הצורך של יזמים עצמאיים ניכר בהחלט ובא לידי ביטוי במאבק שלהם נגד אותן חברות ענק באמצעות ניסיונות ומאמצים רבים להחדיר טכנולוגיות חדישות דרך צמצום מרבי של האפשרות להירמס תחת אותן המתחרות המחזיקות בדריסת רגל רצינית באותו השוק של התחום. רישום פטנטים על ידי יזמים וממציאים פרטיים לא נועד לצרכי הגנה נגד העתקות בלבד.

מדוע לרשום פטנטים

רישום פטנטים מאפשר ליזמים להפעיל לחץ בכל מיני דרכים על חברות מבוססות במהלך המשא ומתן עימן או אף במסגרת תחרותית. כך למשל, יזם שבצורה כזו או אחרת בחר להגן על הקניין הרוחני שלו, מסוגל לשלוח הצעה לרכישת הטכנולוגיה שלו לחברות מסוימות בשוק, באופן כזה המרמז על העובדה שהוא מחזיק בבסיס איתן לכך שהחברה משתמשת בקניין רוחני זהה לשלו או עוסקת בפעילות עסקית שיכולה להפר את הפטנט או המדגם שלו.

חשוב לציין כי הניסוח הכללי של הפטנט משרת מטרה מסוימת המאפשרת לאותו הפטנט להכיל את מירב הדרישות המשפטיות ובכך ניתנת ליזם הגנה עקרונית המתייחסת לא רק ליישום של הרעיון בדרך כזו או אחרת אלא גם לבסיס של הרעיון.