בקשת הפטנט הזמנית- Provisional Patent Application

בקשת הפטנט הזמנית- Provisional Patent Application

משרד ה פטנטים האמריקאי, ה-USPTO, מאפשר מאז 1995 להגיש במשרדיו בקשת פטנט זמני ת. אופציה זו פותחת דלת מעניינת בפני יזמים וממציאים ועליה נספר במאמר זה. כל יזם יודע שעליו לרשום פטנט על רעיונותיו כדי להגן עליהם ולהרוויח מהם, בין אם במכירת הפטנט או בייצור עצמי. לכן מזדרזים רבים מהיזמים לרשום פטנט על רעיונותיהם, אך רבים נתקלים בקשיים. תהליך רישום הפטנט הוא תהליך ארוך ומורכב הדורש רשם פטנטים מנוסה. ברישום הפטנט נדרש רקע משפטי ומצקועי, ובקשת הפטנט כולה עשוייה לערוך תקופה ארוכה.

בקשת הפטנט הזמנית- Provisional Patent Application- באה לענות על בעיה זו. שיטה זו משמשת כ"תופסת תאריך" ומעניקה ליזם את זכות הקדימה על הפטנט, עוד לפני הגשת בקשת הפטנט המלאה. הגשת בקשה זמנית שכזו היא הליך פשוט וקצר מאוד, וכמו כן זול ביותר. הרעיון בבקשה זו היא שהממציא מגיש בקשה למשרד הפטנטים האמריקאי (USPTO). בקשה זו אינה נבחנת במשרד הפטנטים אלה רק מתוייקת ותאריכה נשמר. לאחר שנה לכל היותר, על הממציא להגיש בקשה רגילה לקבלת פטנט על המצאתו. הבקשה הזמנית פשוטה ביותר לכתיבה ואינה כוללת את מגוון החלקים המשפטיים והמקצועיים הנכללים בבקשה הרגילה. כיוון שהבקשה אינה נבחנת על ידי משרד הפטנטים אלא מתוייקת בו בלבד, לא קיימים קריטריונים מחמירים בנוגע לתוכנה; לעיתים, תוכן הבקשה מכיל תיאור בסיסי בלבד של ההמצאה (למעשה קיימים קריטריונים, אך הבקשה לא נבדקת ולכן העמידה בהם לא מחמירה כמו בבקשה רגילה). הבקשה יכולה לעיתים להיערך על ידי הממציא בעצמו, ללא עורך פטנטים, מה שאומר שעלות הגשת הבקשה היא נמוכה ביותר.

הבקשה הזמנית כשלעצמה אינה מקנה ליזם זכויות כלשהן על המצאתו- הבקשה הזמנית היא רק "שומר מקום" עבור הבקשה המלאה שהיזם נדרש להגיש בתוך שנה. אך אם תוגש הבקשה המלאה בתוך שנה, מתקבל תאריך הגשת הבקשה הזמנית לבקשה המלאה. כלומר, משרד הפטנטים יחשיב את תאריך הגשת הבקשה הזמנית כאילו היה תאריך הגשת הבקשה המלאה, וזכויות יינתנו לממציא החל מתאריך רישום הבקשה הזמנית. למעשה, אם הגיש אדם אחר בקשה מלאה במהלך אותה השנה, יינתנו הזכויות על ההמצאה לאדם שהגיש את הבקשה הזמנית.

בנוסף, לאחר הגשת הבקשה הזמנית, מקבלת ההמצאה סטטוס של בקשה בבחינה  - Patent Pending. סטטוס זה מאשר כי ההמציא בדרכו לקבל פטנט מלא על ההמצאה. סטטוס פטנט בבחינה יכול לסייע לממציא לגייס משקיעים או למכור את המצאתו, וכמו כן להרתיע מתחרים מנסיונות חיקוי של ההמצאה.

אך יתרונה הגדול של הבקשה הזמנית הוא בכך שהיא נותנת לממציא את זכות הבכורה על ההמצאה. כפי שנכתב קודם, במידה ומוגש פטנט מלא על הבקשה, התאריך בו הפטנט מתקבל הוא למעשה התאריך בו הוגשה הבקשה הזמנית. דבר זה הוא יתרון בתחומים בהם על הממציא למהר ולקבל זכות ראשונים על המצאתו, למשל בתחומי התוכנה והאלקטרוניקה בהם פיתוחים רבים הם מהירים, ועל כל פטנט מתחרים רבים. היכולת להגיש בקשה זמנית, שהיא בקשה מהירה וזולה הרבה יותר ביחס לבקשה רגילה, מאפשרת לממציא לקבל את הבכורה על המצאתו במקרים בהם הזמן דוחק ויש להגיש בקשה במהירות האפשרית. בנוסף ניתן להשתמש בבקשה הזמנית כאשר לוח הזמנים דוחק או כאשר המצב הפיננסי לא מאפשר לממציא להגיש בקשה מלאה. הגשת הבקשה הזמנית מתפקדת כ"שומר מקום" עבורו במשרד הפטנטים, לצורך הגשת בקשה מלאה לכשיוכל.

אך לא הכל דבש בנושא הבקשה הזמנית. למרות שהבקשה הזמנית לא צריכה לעמוד בקריטריונים של הגשת בקשת פטנט מלאה, היא צריכה להכיל תיאור מפורט דיו של ההמצאה. בנוסף, היא צריכה לפרט את כל התביעות המשפטיות שיוכלו בבקשה המלאה. אם יתגלה בבית המשפט, שהבקשה הזמנית עליה התבססה הגשת הפטנט המלא לוקה בחסר, ייתכן ובקשת הפטנט כולה תיפסל והממציא יאבד את זכויותיו! לכן מומלץ להתייעץ עם רשם פטנטים מקצועי, כל מקרה לגופו.