תחרות של רשות הפטנטים בנושא פטנטים, מדגמים וסימני מסחר


תחרות חדשה של רשות הפטנטים המדגמים וסימני המסחר קוראת לסטודנטים מצטיינים להגיש מאמרים בנושא פטנטים או מדגמים.

הפרס ינתן למאמר נבחר של סטודנט לתואר ראשון או שני באחת מהמוסדות להשכלה גבוהה בארץ.
,התחרות דורשת מאמר אקדמאי של כ-15,000 מילים, כולל מאמרים העומדים לפני פרסום, לצורך דוקטוראט או עבודה סמינריונית.
המאמר יהיה בכל נושא הקשור לדיני פטנטים, וירשם בעברית בשפה משפטית (כלומר, לפי פורמט מקובל שנלמד בלימודי משפטים) ויכלול קישורים והפניות רלוונטיים.

וועדת התחרות תבחר את המאמר המצטיין עלפי שיקולים של רמת החומר, החדשנות והרלוונטיות של המאמר.

המאמרים יוגשו לוועדת הפרס עד ליום 15 ליולי 2011 בשעה 12:00 אחר הצהריים. הגשת המאמרים תעשה במישרין למרכז למשפט וטכנולוגיה באוניברסיטת חיפה בתא דואר 63 בפקולטה.

תקנון וועדת הפרס וכן פרטים נוספים על התחרות ניתן לקבל מחברי וועדת הפרס - דר דניאל בן-אוליאל, דר מרים ביטון ודר קטיה אסף, מהפקולטות למשפטים באוניברסיטת חיפה, בר-אילן וירושלים, בהתאמה.
ניתן לקרוא עוד אודות התחרות או בנושא זה באתר הבית של רשות הפטנטים.