פיתוח מוצר חדש ורישומו כפטנט

רישום מוצר חדש במשרד הפטנטים בזכות חדשנותו ויחודיותו

פיתוח מוצר חדש המתבסס על רעיונות פורצי דרך, מתחיל עם זיהוי בעיות או צרכים קיימים שהוא יוכל לספק עבורם פתרון יעיל. לאחר מכן מתחיל הניסיון לגבש דרך או מספר דרכים אפשריות, שתוכלנה להוות כל אחת מהן, פתרון פוטנציאלי ממשי לאותם בעיות או צרכים. זו היא למעשה תחילתו של תהליך פיתוח המוצר החדש, שבמסגרתו עלינו לדאוג בין היתר, להכנת רישומים ושרטוטים מפורטים ובהמשך גם ליצירתו של אב-טיפוס (מודל ראשוני), בכדי לבחון תכונות מוצר קריטיות כגון תחושה, פונקציונאליות, עמידה בלחצים, עמידה בטמפרטורות משתנות ועוד.

פטנטים מהווים זכות משפטית, אשר באמצעותם יכולים יזמים וממציאים, להגן על רעיונות פיתוח מקוריים מפני שימוש על ידי גורמים חיצוניים. הפטנטים מוענקים על ידי המדינה, כאשר משך הזכאות המשפטית המוענקת, נפרס ברוב המקרים על פני תקופה של כשני עשורים.

על מנת לנסות ולקבל זכות משפטית של פטנט עבור המצאה או תהליך פיתוח מקורי, על היזם או הממציא להגיש בקשת פטנט למשרד הפטנטים. משרד הפטנטים הוא הגורם הבוחן בקשות לפטנטים ומשך זמן בחינתה של כל בקשה, עשוי לקחת בממוצע בין שנתיים לשלוש שנים (לעיתים אף יותר מכך). על הבקשה להיות מפורטת ובהירה, באופן בו יוכל כל בעל מקצוע המגיע מהתחום אליו מתקשר הפטנט, להבין החידוש שלו.

הפיכת רעיון של פיתוח מוצר חדש לפטנט, הנו תהליך מורכב אשר כולל בין היתר, את  בחינת הכדאיות שבהגשת פטנט עבור אותו רעיון, ואת ביצועו של מחקר חיפוש מקיף ומעמיק אחר פטנטים דומים או אפילו זהים שייתכן והם כבר קיימים.

טרם פיתוח המוצר בפועל, צריכים להיבחן משתנים מהותיים כמו ביקוש, עלות, צורך ועוד. רעיונות פורצי דרך למוצרים חדשים, מהווים תנאי מקדים מרכזי להגשת בקשה לפטנט עבורם. יחד עם זה, לא תמיד יספיק רעיון מעולה בכדי להפוך מוצר חדש לפטנט. משום כך, חשוב לשים דגש משמעותי על כל שלב בתהליך רישומו. הגורם המקצועי הרלוונטי, שיכול לסייע בבנייתה של אסטרטגיית פטנט אפקטיבית, הוא עורך פטנטים מנוסה שמסוגל לתרגם המצאות טכנולוגיות לשפה משפטית בעלת השפעה.

רישום פטנט בצורה איכותית, יוכל להגדיל באופן משמעותי את ערכם של רעיון או המצאה ייחודיים, ולהשפיע על סיכויים להפוך לפטנטים.