חברת אקסלרטור הממוקמת בברלין Axel Spring Plug and Play

Axel Spring Plug and Play היא חברת אקסלרטור המפעילה תכניות אקסלרטור בברלין עבור חברות הנמצאות בשלבי פיתוח ראשוניים (Early Stage). תכניות האקסלרטור המוצעות על ידי Axel Spring Plug and Play הן לתקופה של 3 חודשים ועבור השקעות שהיא מבצעת בסכום של 250,000 יורו + אופציה לסבבים נוספים של השקעה, היא מתנה נתח של 5 אחוזים ואגרות חוב להמרה (convertible note) כתמורה.

תכנית האקסלרטור של Axel Spring מספקת לחברות סטארט-אפ בין היתר- הדרכות, מרחבי עבודה פיסיים, ציוד ועוד. חברות בהן השקיעה Axel Spring Plug and Play: bookitgreen, CADOUU, compaio.