חברת אקסלרטור המלווה מיזמים - SocialTechLab

SocialTechLab היא חברת אקסלרטור המפעילה תכניות אקסלרטור בחיפה. משך תקופת התכנית הוא שנה אחת שבמהלכה מתקבלות ונהנות מהתכנית 11 חברות.

SocialTechLab משאירה אופציה פתוחה להשקעות (וללא התנית אחוז מניות) על ידי משקיעי אנג'ל המהווים חלק בלתי נפרד מתכנית האקסלרטור - המלווים באופן צמוד את המיזמים השונים. התכנית רלוונטית לחברות העוסקות בפיתוח פתרונות טכנולוגיים לבעיות חברתיות.