חברת אקסלרטור ישראלית - UnicornJLM

UnicornJLM היא חברת אקסלרטור המפעילה תכניות אקסלרטור בירושלים. משך תקופת התכנית הוא חצי שנה ולכל מחזור מתקבלות 5 חברות.

UnicornJLM מתנה את השתתפותן של חברות בנתח מניות של עשרה אחוזים ומשקיעה בסכומים של 50,000 דולרים + 150,000 דולרים נוספים בעבור מתן שירותי תמיכה המסייעים לצמיחה ופיתוח. התכנית מוצעת ליזמים מכל תחומי התעשייה.