משקיע הון סיכון בישראל - אביעד אריאל

Aviad Ariel 
אביעד אריאל 

אביעד אריאל הוא משקיע VC  הממוקם בישראל, בעל רמת פעילות נמוכה מול מיזמים 
ישראליים. מתעניין בעיקר במיזמים בתחומי הצרכנות. אביעד נוהג להצטרף להשקעות 
בסכומים של בין K100 ל-K200.