משקיע מיקרו הון סיכון ישראלי - איציק פריד

Itzik Frid

איציק פריד

איציק פריד הוא משקיע מיקרו הון סיכון ישראלי הממוקם בישראל. איציק נוהג להשקיע רבות במיזמים ישראלים בסכומים של 400,000 דולרים ובעיקר בתחום המובייל.

איציק אינו מציב דרישה מסוימת באשר לשלבי פיתוח או לשלב בו נמצאות חברות וארגונים (למשל- חברות חדשות, חברות בעלות הוכחה טכנולוגית וחברות בעלות אב-טיפוס מוכן).