משקיע הון סיכון - אלכס קפלון

Alex Kaplun
אלכס קפלון

אלכס קפלון הוא משקיע VC  אקטיבי הממוקם בישראל ונוהג להשקיע במיזמים בתחום 
הצרכנות. בנוסף הוא מתעניין גם במסחר אלקטרוני. 
אלכס נוהג להצטרף להשקעות בסכומים של כ500,000 דולרים.
השקיע בעבר בחברות כגון Drippler, Moment.me, FeedVisor וכו'.