משקיע מיקרו הון סיכון מבוסטון - אריק פאליי

Eric Paley
אריק פאליי

אריק פאליי הוא משקיע Micro VC הממוקם בבוסטון, בעל רמת פעילות נמוכה מול 
מיזמים ישראליים. בעבר השקיע בחברות JoyTunes, Riskified.