משקיע ישראלי פעיל מאוד - בן ויינר

Ben Wiener 
בן ויינר 

בן ויינר הוא משקיע הממוקם בישראל, בעל רמת פעילות גבוהה מול מיזמים ישראליים. 
נוהג להצטרף להשקעות בסכומים של K25 עד K150. משקיע במיזמים שנולדו או 
מבוססים בירושלים.