משקיע פרטי בישראל - בני שניידר

Benny Schnaider
בני שניידר

בני שניידר הוא משקיע אנג'ל הממוקם בישראל, בעל רמת פעילות נמוכה מול מיזמים 
ישראליים.