משקיע פעיל בישראל - ג'ון מדבד

Jon Medved
ג'ון מדבד

ג'ון מדבד הוא משקיע הממוקם בישראל, בעל רמת פעילות גבוהה מול מיזמים ישראליים. 
ג'ון נוהג להצטרף להשקעות בסכומים שבין K500 ל-M5. בעבר השקיע בחברות כגון  
Abes Market, Appforma.