משקיע - ג'ף פולבר

Jeff Pulver
ג'ף פולבר

ג'ף פולבר הוא משקיע בעל רמת פעילות בינונית מול מיזמים ישראליים. ג'ף נוהג להצטרף 
להשקעות בסכומים של בין 25,000 ל-100,000 דולרים.