משקיע מיקרו הון סיכון בקליפורניה - דייב מק'לור

Dave McLure
דייב מק'לור

דייב מק'לור הוא משקיע Micro VC הממוקם בקליפורניה בעל רמת פעילות בינונית מול 
מיזמים ישראליים. נוהג להצטרף להשקעות בסכומים שבין K50 ל-K250.