משקיע מיקרו הון סיכון ישראלי - חיים פרידמן

Chaim Friedman
חיים פרידמן

חיים פרידמן הוא משקיע Micro VC הממוקם בישראל, בעל רמת פעילות גבוהה מול 
מיזמים ישראליים. נוהג להצטרף להשקעות בסכומים שבין K200 ל-K500.