משקיע אנג'ל בלונדון - ליאור שיף

Lior Shiff
ליאור שיף

ליאור שיף הוא משקיע אנג'ל הממוקם בלונדון, בעל רמת פעילות בינונית מול מיזמים 
ישראליים. ליאור מתעניין בעיקר בהשקעות בתחומים צרכניים, ונוהג להצטרף בסכומים 
שבין K25 ל-K100 דולרים. בעבר השקיע בחברות  .Crossrider, RewardPod