משקיע מיקרו הון סיכון בישראל - נמרוד לב

Nimrod Lev
נמרוד לב

נמרוד לב הוא משקיע מיקרו הון סיכון הממוקם בישראל, בעל רמת פעילות בינונית מול 
מיזמים ישראליים. נמרוד נוהג להצטרף להשקעות בסכומים שבין K300 ל-M1. בעבר 
השקיע בחברות eTribez.