משקיע מיקרו הון סיכון - עדי וגמן

Adi Vagman
עדי ונגמן

עדי ונגמן הוא משקיע Micro VC אקטיבי הממוקם בישראל. 
עדי נוהג להשקיע בטכנולוגיות בתחום החקלאות, ונוהג להצטרף להשקעות בסכומים של 
כ50,000 דולרים.