משקיע אנג'ל פעיל בישראל - קובי סמבורסקי

Kobi Samboursky
קובי סמבורסקי

קובי סמבורסקי הוא משקיע הון סיכון הממוקם בישראל, בעל רמת פעילות גבוהה מול 
מיזמים ישראליים. נוהג להצטרף להשקעות בסכומים שבין K500 ל-M5 דולרים. בעבר 
השקיע בחברות כגון LightCyber, Aorato, Insightera, YouAppi, CyberX.