עורך פטנטים ישראלי – חביון בן-חורין

Hevion Ben-Horin

חביון בן-חורין

ד"ר חביון בן-חורין עוסק בעריכת פטנטים כבר משנת 1999. עוסק בחידוש בקשות לפטנטים, ברישום סימני מסחר, בגיוס ממון, ברישום ובליווי של פטנטים.

מעניק גם שירותים בנושאים של פטנטים בינלאומיים, חיפוש פטנטים, רישום מדגמים ועוד.