עורכת פטנטים ישראלית – טסה מרים מלמוד-כהן

Tassa Miriam Malmud-Cohen

טסה מרים מלמוד כהן

עו"פ טסה מרים מלמוד כהן עוסקת בעריכת פטנטים משנת 1994.

מלמוד-כהן עוסקת ברישום ובהגשת בקשות לפטנטים, בעיקר בתחומים של ביוטכנולוגיה, פרמקולוגיה ופרמצבטיקה. בעלת רישיון אירופאי לעריכת פטנטים, בנוסף לזה הישראלי.