עורכת פטנטים מתחומי טכנולוגיה ואנרגיה – עפרה צתרי

Ofra Citri

עפרה צתרי

עפרה צתרי עוסקת בעריכת פטנטים משנת 2000. עוסקת בהגשת בקשות לפטנטים בתחומים של טכנולוגיות חשמל, טכנולוגיות מחשב, מכשירים ואנרגיה.

כיום עובדת כעורכת פטנטים במשרד עו"ד ועו"פ סורוקר אגמון.