תיק ייצור - חברת ההנדסה מפיקה תיק ייצור שלם ומקצועי למוצר חדש


תיק ייצור –  כל ההלכה לקראת המעשה

תיק ייצור כולל את מכלול הפעולות, התהליכים והשלבים הנדרשים לייצור מוצר והכרוכים בו. צוות רב מקצועי במשרד ההנדסה של חברת גיזמו שוקד על לימוד וחקר כל  המידע על אודות המוצר הנדרש, מתוודע אל מערכי ייצור שונים ואל הטכנולוגיות שלהם, אפיונו, שרטוטו, מידולו הממוחשב ועוד

תיק הייצור כולל מידע מפורט על אודות כל אחד מרכיבי המוצר, תפקידם ואופן פעולתם, לרבות כל שלבי התכנון שלהם, הכוללות הוראות יצרן.

 תיק מוצר ותיק ייצור:

מקובל להבחין בין תיק מוצר לבין תיק ייצור, אף שיש דמיון ואף זהות רבה בניהם, אין בהכרח חפיפה בין שני התיקים. בעוד תיק המוצר מכיל מידע מלא ומפורט על מערכותיו השונות, לרבות מכלוליו והטכנולוגיות שלו, תיק הייצור מכיל מידע על המערכות השונות שיש לייצרן, לרבות אופן הייצור וטכנולוגיות הנדרשות לו.

על הכנת תיק הייצור שוקד, כאמור, צוות רב מקצועי, שעמו נמנים: שני מהנדסי מכונות, מהנדס אלקטרוניקה, מעצב תעשייתי ואנשי פיתוח המומחים בתחומם. יש קשר הדוק, מתחייב והכרחי, בין שני התיקים המזינים זה את זה וניזונים זה מזה. בשני התיקים נאסף כל המידע הנדרש לצורך ייצור המוצר.

תכולת תיק ייצור:

 תיק ייצור מלא ומפורט מכיל :
  • מסמכים  המאפיינים  את המוצר (לרבות עיצובו) על מערכותיו השונות, את הדרישות ממנו ואת השימוש המיועד לו. חלק הכרחי ובלתי נפרד מהמסמכים הוא המידע על עמידת המוצר בתקני האיכות המחמירים ביותר בארץ או בעולם, אשר בלעדיהם לא ניתן להוציא את המוצר לשוק.
  • שרטוטים טכניים מפורטים, הדמיית מחשב תל ממדי ומצג כולל המאפשר למזמיני המוצר להתוודע אל כל מערכות המוצר על רכיביהן ואופן השתלבותם היוצר את חזות המוצר.
  • רשימת מכולת הכוללת את סך כל החלקים הנדרשים לייצור מוצר וכמויותיהם.
  • הוראות ייצור מפורטות, הכוללות מידע רלבנטי על אודות שיטות וטכנולוגיות הכרוכות בתהליך הייצור ( במידה שנדרשות טכנולוגיות אחדות, משלימות, יש לציין את בתיק).
  • הוראות הרכבה -הפעלה ושימוש.
  • מידע חיוני בנושא אבטחת איכות, תהליכי הבדיקה הנדרשים, המכשור ועוד.
  • במוצרים שהזיווד מהווה חלק בלתי נפרד מהמוצר – מידע מפורט עליו.