עיצוב מוצר חדש - מעצבי מוצרים ופיתוח קונספט עיצובי למוצרים והמצאות

תהליך עיצוב מוצר חדש כולל מספר שלבים הראשון הוא שלב במחקר המתמקד בבסיס הנתונים של המוצר כלומר בסביבה העתידית בה יתפקד, אופן השפעת המוצר עליה והשפעת הסביבה עליו.בניסיון לגבש מסקנות להתוויית המשך הדרך והגישה על פיה יתוכנן המוצר ויעוצב חשוב לנתח את דפוסי ההתנהגות של משתמש הקצה.

שלבים ראשונים בתהליך עיצוב ופיתוח מוצר חדש

השלב השני הוא שלב הגדרת אפיון מוצר ונחשב למהותי. את המסקנות והנתונים שהתקבלו משלב המחקר מצרפים להגדרות התפעול והתפקוד ליצירה של מסמך מקיף הכולל את מלוא האלמנטים הנדרשים להימצא במוצר, אלמנטים שאינם נדרשים להתקיים בו ודרך ההתייחסות אל המוצר בעתיד. השלב הבא הוא שלב הקונספטים הראשוניים שנחשב לחלק היצירתי בתהליך פיתוח מוצר חדש ומבטא באופן ויזואלי את הדרישות ההגדרות והמסקנות שהתקבלו משני השלבים הקודמים במקביל ליציקת תוכן צורני בהם.

לאחר מכן ניתן לבנות מודלים תלת ממדיים באמצעותם ייבחן תפקוד המוצר והתאמתו מבחינת התחושה והגודל. סיומו של התהליך הוא בתכנון מודל סופי טרם הוצאתו לייצור המוני, במסגרתו צוות ההנדסה והעיצוב יוצק לעיצוב המוצר הסופי תוכן הנדסי ומכאני.