תהליך עיצוב מוצר אצל מעצבים מומחים


חשבתם על רעיון למוצר מדהים וששכרתם מעצב בעל ניסיון ומומחיות שיעצב את מוצרכם. השלב הראשון בעיצוב המוצר שלכם, פרוגראמה תכנונית. מדובר למעשה על מסמך שמפרט את הנתונים האיכותיים והכמותיים הקשורים למוצר, כולל הדרישות שלכם לעיצוב והנקודות שהמעצב רואה בהן כחשובות מטעם עיסוקו. 


בבניית הפרוגראמה התכנונית, המעצב לוקח בחשבון שלושה גורמים המשפיעים זה על זה: התנהגות, כשהכוונה כאן להתנהגות האדם כלפי המוצר ויחסי הגומלין ביניהם, תפקוד טכנולוגי של המוצר והצורה של המוצר.

עם סיום הכנת הפרוגראמה התכנונית, המעצב יעבוד על סקיצה ראשונית. זוהי סקיצה שמטרתה להמחיש את הרעיון העיצובי האפשרי של המוצר, תוך כדי מתן תשומת לב למידות, צורות וצבעים של המוצר. המעצב יציג בפניך את הסקיצה ובנקודה הזאת תוכל לתת את אישורך או לבקש שינויים במידת הצורך.

לאחר שהעצב ביצע את השינויים הנדרשים בסקיצה, מתקיים דיון על הסקיצות שעשוי לכלול איש טכני, איש שיווק, את ממן הפרויקט ועוד גורמים אחרים. הדיון יגבש בסיומו סקיצה סופית אשר תהיה לשביעות רצונם של כל הגורמים המעורבים בעניין, וכמובן גם לשביעות רצונך. 

השלב הבא הוא שלב עיצוב מפורט של המוצר שכולל מידות מדויקות, חומרים וכל דבר אחר הקשור לעיצוב המוצר . המעצב יבצע בדיקות היתכנות של החלקים המרכיבים את המוצר מבחינה טכנולוגית ומבחינת עיצוב המוצר . עם סיום הבדיקות , המעצב יכין דך שרטוט חלקים ממוחשב, דף תהליכים המפרט את שצריך לבצע לאחר קבלת המוצר כמו ליטוש וציפוי, ולבסוף יכין עץ מוצר, כשהכוונה כאן היא  לסכמה שבה מופיעים כל החלקים, ואופן ההרכבה שלהם, בצורה היררכית ונכונה.

השלב האחרון והסופי הוא שלב בניית אבטיפוס. אבטיפוס הוא הדגם הראשוני של המוצר שלכם והוא אמור לתת תחושה ממשית לרעיון שלכם. לאחר שאבטיפוס מוכן ועובר את הבדיקות המתאימות, ניתן להתחיל בייצור המוני של המוצר שלכם.