רשימת קרנות הון סיכון ישראליות - כל הקרנות בישראל ברשימה מפורטת אחת

גיוס הון מטעם משקיעים פוטנציאליים היא פעולה הכרחית לרוב לא רק בקרב עסקים קיימים אלא גם עבור יזמים מתחילים. עסקים חדשים מעוניינים בדריסת רגל ראשונה בשוק נדרשים לגייס הון התחלתי מכיוון שאין ברשותם הן שמקורו בפעילות. יתכן כי הון זה יגיע מגורמים עצמיים, מבני משפחה וחברים או מגופים חיצוניים. קיים מגוון מקורות מהם ניתן להשיג הון חיצוני, עליהם נרחיב את היריעה במאמר הנוכחי.

קרנות הון סיכון    

קרנות הון סיכון מעניקות תמיכה ומימון לתחומי ההיי טק בעיקר. הסיכון הכרוך בהשקעה ידוע היטב למנהלי הקרנות, אולם התקווה לרווח גבוה במיוחד ביחס לשיעור ההשקעה דוחפת אותם למתן סיוע זה. ברשת האינטרנט ניתן למצוא מאגרי קרנות הון סיכון המרכזות אינפורמציה מעודכנת בעברית ולעתים גם באנגלית הניתנת כשירות הפתוח לציבור החרב. מאגרים אלו כוללים את מרבית הקרנות שפועלות בישראל לרבות קרנות ישראליות ושלוחות של קרנות בינלאומיות.

בחירת הקרן המתאימה

מעבר לגופים המופיעים במאגרים אלו ניתן למצוא עוד מגוון רחב של גורמים אחרים העוסקים בפיתוח ולעתים גם במימון. רצוי לבחור בקרן מתאימה בהתייחס לכמה פרמטרים במסגרת גיוס הון לחברה, מיזם או פרויקט בתחילת דרכו. פרמטרים אלו קשורים לשלב בו מצוי הפרויקט, לסוג הטכנולוגיה בה נעשה שימוש ועוד. כדי לבדוק האם הקרן מתאימה לצרכים שלכם יש להתייחס לכמה היבטים כגון: האם הקרן מתאימה לתחום העיסוק של החברה, שלב ההתפתחות בו נמצאת החברה ועוד.

קרנות סיוע ממשלתיות

מקור מימון נוסף הוא קרנות סיוע ממשלתיות לסיוע עבור יזמים בתהליך גיוס הון כגון קרן המדען הראשי. קרנות נוספות שמעניקות תמיכה למיזמים בתחומים שונים כמו בריאות וחקלאות הן קרנות ציבוריות או פילנתרופיות. קרנות פרטיות עוסקות בבעיות נקודתיות ובתחומים ספציפיים. בשונה מגופים פיננסיים כל הקרנות הנ"ל מתמקדות לרוב במתן סיוע ליזם ולא בהכרח בהפקת רווח וכתוצאה מציעות קרנות אלו מסלולים נוחים יותר לפירעון ותשלומים מופחתים של ריבית.