פיתוח מוצר או פטנט בחברת מקביט

פיתוח מוצר או פטנט בחברת גיזמו הנדסה נעשה בדרך כלל בארבעה שלבים עיקריים:

1- פגישה עם היזם ודיון על דרישות ה פיתוח (לאחר חתימה על הסכם סודיות במידת הצורך).

2- ניסוח הצעת מחיר, או במקרים מסויימים הצעת שותפות, לצורך התחלת העבודה על הפרויקט.

3- פיתוח מוצר לפי תהליך עבודה סדור, כפי שמקובל בפרויקטים של פיתוח מוצר חדש ( תכן ראשוני, תכן פרטני ו בניית אב טיפוס ). פרטים על תהליך הפיתוח ההנדסי ניתן לקבל באתר החברה תחת הקטגוריה: הנדסה

4- הכנת תיק ייצור ומסמכים הדרושים לצורך רישום פטנט , התקשרות עם מפעל או חברה אחרת, מכירת הפטנט לחברה חיצונית או כל תהליך עיסקי אחר. 

ארבע השלבים הללו, מאפשרים לנו להביא את היזם, הממציא, או הגוף המזמין את השירות, להוכחת היתכנות טכנולוגית, ויכולת ייצור של המוצר.

במילים פשוטות, היזם מגדיר רעיון או דרישה הנדסית כלשהיא, וחברת מקביט מבצעת את כל העבודה הדרושה, בשביל להביא אב טיפוס עובד, ו תיק מוצרהכולל שרטוטים, קבצים, הוראות ייצור ועוד, כך שאותו היזם יוכל להתקדם באפיקים העיסקיים השונים.