שלבים ברישום פטנטים וביצוע רישום פרוביזורי

רישום פטנטים הוא הדרך היחידה להבטיח כי זכויותיך על "הברקה " שצצה במוחך ,יישמרו על פי חוק . רישום פטנטים או על כל פנים רישום פטנטים באופן ראשוני אינה כרוכה  בעלויות גבוהות מידי , אלא דורשת בעיקר את הכרת ההליך החוקי הכרוך ברישום פטנטים .

השלב הראשון

טרם רישום הפטנטים , בא כמובן שלב גיבוש הרעיון, ועריכת  דגם או תרשים של ה"הברקה " , והעלאה בכתב של עיקרי הפטנט.

השלב השני

השלב השני הוא בחיפוש  ואיתור פטנטים דומים או זהים  לחלוטין לפטנט ש"הבריק " במוחך .יש מספר חברות העוסקות בחיפוש ואיתור פטנטים קיימים או כאלה הנמצאים בשלבים שונים של  רישום פטנטים .  איתור  פטנטים אלה מחויב המציאות , והוא עשוי לחסוך הוצאות מיותרות רבות , כאשר מתברר  כי  ה"הברקה " כבר עלתה הרבה טרם לכך במקום כלשהו בעולם , והיא כבר נמצאת בהליך של רישום פטנטים או כבר קיים מוצר סופי  התואם את הפטנט שברצונך לרשום .

חלק מאותן חברות לאיתור פטנטים רשומים , אינן מחייבות בתשלום כלשהו , אם וכאשר מתברר כי אכן "ההברקה " והפטנט  שביקשת לאתר אינו רשום ואין מישהו אחר שכבר "המציא את הגלגל " לפניך. התשלום לחברות אלה יבוצע אך ורק אם איתרו עבורך פטנט דומה שכבר נמצא בקנה ובהליך של  רישום פטנטים.

במידה ואכן התברר לאחר  חיפוש ואיתור בחברה לאיתור פטנטים קיימים ,כי הפטנט שברצונך לרשום , לא נרשם בכל מקום אחר ואכן הנך הראשון  שעלה על הרעיון המבריק , הרי פתוחה הדרך לרישום פרוביזורי.

רישום פרוביזורי

רישום זה הנו השלב השלישי , ורצוי לעשותו בעזרת עורך דין שהתמחותו רישום פטנטים . רישום פרוביזורי , הוא רישום שנעשה בד"כ  , במרכז רישום פטנטים בארצות הברית , הנמצא במנהטן, בעיר ניו יורק. רישום זה  וקבלת האישור על הרישום הפרוביזורי, מאפשר לבעל הפטנט פרק זמן של שנה אחת לרשום בלעדית את הפטנט ברישום קבוע. אף אדם אחר, במשך שנה זו, אסור לו לחקות את הפטנט הנ"ל, או לייצר מוצר זהה.

הרישום הפרוביזורי אינו כרוך בעלויות גבוהות מידי, ומדובר ככלל בסכומים של מספר אלפי דולרים בודדים.

הרישום הקבוע, שכאמור צריך להיות מבוצע תוך פרק זמן של שנה מיום קבלת האישור על הרישום הפרוביזורי, כרוך בעלויות משתנות בהתאם לסוג המוצר אותו מייעדים לרישום פטנט.