אקסלטרור לפיתוחים בתחום התחבורה - Smart Transportation Accelerator

Smart Transportation Accelerator היא חברת אקסלרטור המפעילה תכניות אקסלרטורים באוניברסיטת תל אביב. משך תקופת התכנית הוא בין 3-4 חודשים ובכל מחזור שלה מתקבלות 5 חברות שונות.

Smart Transportation Accelerator מבצעת השקעות ללא התניית רווח בסכום של 100,000 ₪ ותכנית האקסלרטור שלה פונה לחברות העוסקות בפיתוח טכנולוגי סביב העולם של תחבורה חכמה כגון: אפליקציות תחבורה, רכבים חכמים וחסכון באנרגיה.