משקיע הון סיכון בישראל - אייל גורה

Eyal Gura
אייל גורה

אייל גורה הוא משקיע VC  הממוקם בישראל, בעל רמת פעילות בינונית מול מיזמים 
ישראליים. אייל מצטרף להשקעות בסכומים של כ-K100. בעבר השקיע בחברות כגון 
GiftProject, Taboola ועוד.