משקיע אנג'ל בישראל - עופר אדלר

Ofer Adler
עופר אדלר

עופר אדלר הוא משקיע אנג'ל הממוקם בישראל, המתעניין בעיקר בהשקעות בתחומים 
צרכניים.