משקיע אנג'ל ישראלי - עמית בוהנסקי

Amit Bohenski
עמית בוהנסקי

הוא משקיע אנג'ל הממוקם בישראל, בעל פעילות נמוכה בישראל. נוהג להצטרף 
להשקעות בסכומים של כ50,000 דולרים. השקיע בעבר בחברת Zoomd.