עורכת פטנטים ומנהלת דירקטוריון – צילה הס-מילוטין

Cila Hess-Milutin

צילה הס-מילוטין

צילה הס-מילוטין עוסקת בעריכת פטנטים מאז שנת 1995.

חברה פעילה במועצת הבוחנים לאישור של פטנטים חדשים, להרמוניזציה של פטנטים, מדגמים וסימני מסחר בישראל. כיום מנהלת וחברה בדירקטוריון של חברת דר' יצחק הס ושות', ועוסקת בקניין רוחני וזכויות בפועל.